رفتن به بالا
شماره تماس: 011-32218292

نفت:

 مایعی است به رنگ سیاه – مایل به زرد که در تشکیلات زمین شناسی در زیر سطح زمین یافت می شود. اجزای نفت با استفاده از روشی به نام تقطیر جز به جز ، با توجه به  نقطه جوش اجزا تشکیل دهنده و  به طور معمول با استفاده از یک ستون تقسیم ، از هم جدا می شوند. این ماده از هیدروکربنهای طبیعی و دارای وزنهای مختلف مولکولی تشکیل شده است و ممکن است حاوی ترکیبات آلی متفرقه باشد. هنگامی که مقادیر زیادی از ارگانیسم های مرده ، عمدتا زئوپلانکتون ها و جلبک ها ، در زیر سنگ های رسوبی دفن می شوند ، یک سوخت فسیلی و نفت ایجاد می شود. نفت ، به شکلی یا شکلی دیگر ، از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است ، و هم اکنون در سراسر جامعه از جمله در اقتصاد ، سیاست و فناوری دارای اهمیت است. افزایش اهمیت آن  نیز به دلیل اختراع موتور احتراق داخلی ، افزایش حمل و نقل هوایی تجاری و اهمیت نفت برای شیمی آلی صنعتی ، به ویژه سنتز پلاستیک ، کود ، حلال ، چسب و سموم دفع آفات و… بوده است.